Vývoj software

Jak vzniká software ?

c

Nápad, analýza problému

Na začátku je problém, nápad apod. Je potřeba vyspecifikovat co je stěžejní a co by bylo fajn, kdyby to umělo. Výsledkem je dokument, který obsahuje popis problému. Pokud člověk v těchto věcech nemá zcela jasno, pak projekt nemůže být úspěšný.

Design, návrh ovládání

Když je poblém popsán, je čas vytvořit návrh vizuální stránky software. Design by měl být přehledný, intuitivní, jednoduchý. V opačném případě uživatel získává averzi k používání.

Implementace

Jedná se o převod předchozích bodů do strojového kódu. V průběhu vývoje necháváme zákazníka nahlédnout na vznikající software. Máme zkušenosti, že vznikaji podněty na změny, které byly opominuty v předchozích fázích. Pokud se jedná o drobné změny pak se nic nedějě. V opačném případě je to problém a je potřeba začít od začátku.

Testování

V této fázi zákazník testuje aplikaci, zda pracuje podle jeho představ. Odstraňují se zde chyby vzniklé programátorem.

Ostrý provoz

Poslední fáze vývoje. Zákazník naplno používá vytvořený software. V této fázi poskytujeme podporu.