06 Mar

Synology nginx, virtual hosts

Synology webserver s virtualnimi hosty

Z obchodu nainstalovat balíček Webstation + PHP. Spustit aplikaci Webstation a nastavit virtuální hosty

php settings

Konfigurační soubor s virtuálními hosty
/etc/nginx/app.d/server.webstation-vhost.conf

server {
listen 80;
  include /usr/local/etc/nginx/conf.d/b5774ebf-89a4-4d16-adc6-7d00a416a27e/us*er.conf*;
}

Uživatelské změny zapisovat do konfiguračního souboru
vim  /usr/local/etc/nginx/conf.d/b5774ebf-89a4-4d16-adc6-7d00a416a27/user.conf;

Otestovat nginx, ze je vse ok
# nginx -t

Restart nginx
# synoservice  –restart nginx

 

 

 

 

06 Mar

Synology services / handling

Handling DMS services

synoservicecfg –list
synoservice –status
synoservicecfg –stop
synoservicecfg –hard-stop
synoservicecfg –start
synoservicecfg –hard-start
synoservice –restart
synoservicectl –restart